Laatst bijgewerkt op 18-feb-2024

Ingangsdatum 18-feb-2024

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Rubies Australian Labradoodles, Heumenseweg 455, 6603 KV Wijchen, Gelderland 6603KV, Nederland (hierna te noemen), e-mail: rubieslabradoodles@gmail.com, telefoon: 06-12894040 over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://rubies-labradoodles.com/). (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, maak dan geen gebruik van de Service.

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Service is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid vormen. We raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken.

Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mail

Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Marketing/ Promotie
  • Gerichte advertenties

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit anders te doen.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  • Advertentieservice
  • Marketingbureaus
  • Analyse

We vereisen van dergelijke derden dat zij de persoonlijke informatie die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel. We kunnen ook uw persoonlijke informatie openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief blijven of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals gedetailleerd in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor het bijhouden van records/rapportage overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of voor andere legitieme redenen zoals handhaving van juridische rechten, fraudepreventie, enz. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Uw rechten:

Afhankelijk van de geldende wetgeving hebt u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (porteren) naar een andere entiteit, elke toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere relevante rechten die van toepassing kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via rubieslabradoodles@gmail.com. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om dezelfde voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies

Om meer te weten te komen over hoe we deze trackingtechnologie├źn gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze te raadplegen, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & Gebruik van uw informatie:

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk is via een link op de Service. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacypraktijken of -beleid van andere sites of diensten van derden.

Klachten / Functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u e-mailen naar onze Klachtenfunctionaris op Rubies Australian Labradoodles, Heumenseweg 455, 6603 KV Wijchen, e-mail: rubieslabradoodles@gmail.com. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.